Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler ( les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.
VG Nett Debatt> Samfunn> Filosofi
Apepazza Apepazza Green Lyst Sneakers in tops Low amp; amp; amp; SxwgwBqvd

Du må være logget inn for å bruke denne funksjonen.

Logg inn Ny bruker? Registrer deg her.

Ny bruker? Registrer deg her!

Facebook

Twitter


Link til innlegget:
http://vgd.no/samfunn/filosofi/tema/1452619/innlegg/
Hurtiglenker: Siste 50 innlegg | Fotball - Premier League | Politikk - Norsk | Backstage | Data og Internett

Up Up Up by Kaltur Trainers Kaltur Kaltur Kaltur Shoptagr Lace Zwzx8RWzT

NYTT TEMA
Neste >>
1234567

rifmoInnlegg: 617
11.02.09 15:11
Del

Vi liker å slenge ut bemerkninger som: egoist etc. om andre... noe som på sett og vis setter oss selv i den motsatte ende... Jeg er ikke så sikker på at den uselviske handling egentlig finnes. Jeg tror alle våre handlinger er motivert ut i fra et egoistisk motiv. La oss se litt nærmere på det. En uselvisk handling fordrer at en ønsker eller gjør en handling kun med tanke på å hjelpe en annen, uten at vi selv tjener noe som helst på det... Å gi en almisse til en tigger, hjelpe naboen med å dytte bilen som står fast i snøen osv.... Men, jeg klarer ikke å se at noe menneske er i stand til å utføre en uselvisk handling og at begrepet egentlig er misvisende, feil og bør utgå fra alle ordbøker...

For, er det ikke så at alle våre handlinger er motivert ut i fra egne ønsker og behov? En prest som hevder å følge sitt kall, for å hjelpe andre mennesker gjør vel kanskje det fordi vedkommende, basert på forankret tro, ønsker å sikre seg inngang til perleporten? Om jeg hjelper naboen med å måke snø, så er det jo fordi jeg ønsker at han/hun skal bidra til å holde orden i gården? Flykapteinen som landet flyet i Hudson river i USA, gjorde det jo også fordi han hadde en sterk motivasjon om å redde sitt eget liv også?

Min påstand er at det finnes ikke noe som kan kalles en uselvisk handling.. En handling vil alltid være egoistisk motivert... Vi er med andre ord, alle egoister...

Men, som jeg en gang leste: "ekstrem egoisme leder til perversiteter"... så sant så sant... Dagens bruk av ordet egoist om andre kan således avledes til å inneholde ganske sterk fordømmelse...

Upassende innlegg?
Svar

PlaneswalkInnlegg: 7919
12.02.09 03:32
Del

Som sagt mange ganger handler dette om hva en eksakt liker å definere som "egoist". Ulike definisjoner vil gi ulike svar.

Upassende innlegg?
Svar

sologstjerneInnlegg: 143
12.02.09 15:32
Del

Tror nok det går an å gjøre uselviske handlinger, på den måten at man ikke tenker på seg selv og sine fordeler ved å gjøre det. Men på en annen side når man gjør disse handlingene vil man kanskje føle seg bra etterpå. Så kanskje man bare gjør handlingen for å føle seg bra, og da blir det jo litt egoistisk.. Eller ikke fullstendig uselvisk i hvertfall.

Upassende innlegg?
Svar

KartografenInnlegg: 4346

Dette er et rent definisjonsspørsmål.

Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
12.02.09 18:32
Del

Det er riktig som du sier at vi alle i bunn og grunn handler etter selviske motiver, men som sagt er det også et definisjonsspørsmål hvorvidt det finnes egoistiske handlinger eller ei.

Shoptagr by Kaltur Up Up Kaltur Kaltur Kaltur Lace Trainers Up Jeg vil si at ordet egoisme ikke mister sin betydning selv om vi alle er enig i at enhver handling er selvisk motivert. Mennesker hjelper andre for å tjene på det selv i det lengre løp. Man kan på denne måten beskrive en person som ikke bygger opp kredabilitet hos andre i like stor grad som det andre gjør, som egoistisk.

La oss si jeg følger en strategi hvor jeg ofrer mye på andre og deler mye av mine materielle goder med andre fordi jeg føler jeg tjener meg selv best på den måten, så vil jeg ikke bli kalt egoistisk pga den strategien jeg følger, en person som fører en strategi hvor han ikke bygger opp forhold til andre vil dermed bli kalt egoistisk.

Dette blir som regel betraktet av folk flest som en udyd, fordi disse menneskene kanskje ikke deltar i felleskapet på samme måte som alle andre.

Dette blir det samme som ond/god-diskusjonen. Ingen mennesker handler utifra ondskap eller godhet, men en handling kan bli betraktet som ond eller god etter hvordan den passer inn i vårt felleskap. Disse karakteristikkene bidrar bare til å kategorisere handlingene i forhold til den felleskapsdynamikken vi mennesker har mellom oss.

Jeg mener heller ikke at det er feil å straffe folk for å velge en sånn strategi. Selv om alle i utgangspunktet er like onde/gode og alle er like egoistiske/uegoistiske, så er straffen med på å tilpasse disse menneskene det systemet flertallet er tilhenger av. Om 90% av befolkningen har lyst at vi skal velge en uselvisk strategi, så er vi veldig avhengig av at alle følger den for at den skal fungere. Flertallet har da bestemt hva vi vil godta og ikke. Vi kan derfor ikke tillate de resterende 10% å velge sin egen strategi, fordi det kolliderer med den dynamikken vi er avhengig av.

Hva som er godt og hva som er ondt er derfor delvis avhengig av kultur, men definitivt etter mitt syn mest avhengig av instinkter. Måten bibelen og kristne omtaler godt og ondt er på denne måten også legitimt, men de har vel et noe mer simplifisert syn på det hele.

Upassende innlegg?
Svar

Inevitable_DestinyInnlegg: 2294
16.02.09 06:26
Del
rifmo: Vi liker å slenge ut bemerkninger som: egoist etc. om andre... noe som på sett og vis setter oss selv i den motsatte ende... Jeg er ikke så sikker på at den uselviske handling egentlig finnes. Jeg tror alle våre handlinger er motivert ut i fra et egoistisk motiv. La oss se litt nærmere på det. En uselvisk handling fordrer at en ønsker eller gjør en handling kun med tanke på å hjelpe en annen, uten at vi selv tjener noe som helst på det... Å gi en almisse til en tigger, hjelpe naboen med å dytte bilen som står fast i snøen osv.... Men, jeg klarer ikke å se at noe menneske er i stand til å utføre en uselvisk handling og at begrepet egentlig er misvisende, feil og bør utgå fra alle ordbøker...

"Selvsagt" finnes ikke en uselvisk handling.

Og i de fleste tilfeller, så burde "egoist" vært byttet ut med "idiot".

Ta fks fotball, en smart egoist vet at å sentre slik at laget skorer er en fordel for seg selv, en idiotisk egoist ser ikke dette, og avslutter derfor selv for å oppnå ære.

Og siden ingen vil si "egoist", hvis det blir mål, så vil det bare være i tilfeller der vi har en som ikke evner å se realistisk på egne ferdigheter som blir kalt egoist.

Dermed vil vårt skjellsord "egoist", egentlig bety: idiotiske selvarrogante fjompenisse, og siden det er litt langt, så vil det være mye lettere å si "egoist";)

Upassende innlegg?
Svar

OdaibaInnlegg: 1666
16.02.09 06:39
Del

Dette har jeg snakket om før. Det er dumt å påstå at å ha det bra med seg selv, er egoisme. "Det er større glede ved å gi enn ved å få", heter det. Da er det altså mer selvisk å gi, fordi det gir enda mer glede.

Nei, en selvisk handling er noe som bare du har fordeler av, uselvisk er noe som du OG andre kan glede seg over. Da ville det vørt egoistisk å ønske at det skulle bli fred på jorden og ikke mer krig, for da ville også du vært blant dem som fikk gleden av det, og dere sier jo at å ha det bra, er egoisme.

Dermed ville det mest uselviske være å ønske at absolutt ALLE, inkludert deg selv, skulle leve i ulykke, da er det ikke noe å glede seg over. Hvis du ønsket at bare deg selv skulle være ulykkelig, kunne du ihvertfall glede deg over at alle andre har det bra, men da blir du selvisk. Ikke føl glede, sier dere jo.

Og påstanden blir enda mer svekket når man vet motivet bak det, det er for å støtte evolusjonen. Uselviske handlinger er et problem for evolusjonen, derfor skal man bryte ned det problemet til enhver pris.

Upassende innlegg?
Svar

chubby09Innlegg: 252
16.02.09 06:47
Del

Hva med en som bevisst ofrer livet sitt for at andre skal overleve? Hvordan fordeler er det han oppnår? Ingen som han selv kan dra nytte av.


Inevitable_DestinyInnlegg: 2294
16.02.09 06:50
Del
chubby09: Hva med en som bevisst ofrer livet sitt for at andre skal overleve? Hvordan fordeler er det han oppnår? Ingen som han selv kan dra nytte av.

Det er ikke snakk om individets "jeg" egoisme, men genetisk egoisme, da "jeg`et", bare er et resultat av denne.

Upassende innlegg?
Svar
Sneakers Sneakers Sneakers TOMMY Black 990 FW0FW02084 2Z 2Z 2Z 2Z Jupiter HILFIGER Sneakers wRwxTZ7q1

chubby09Innlegg: 252
16.02.09 06:54
Del
Inevitable_Destiny: Det er ikke snakk om individets "jeg" egoisme, men genetisk egoisme, da "jeg`et", bare er et resultat av denne.

Ser at jeg ikke har kunnskap til å bidra til denne debatten, og lusker derfor stille og rolig bort igjen :P

Upassende innlegg?
Svar

UtgardslokeInnlegg: 2777
Up Kaltur Lace Up Kaltur Trainers Kaltur Kaltur Shoptagr by Up 16.02.09 13:14
Del
rifmo: Jeg er ikke så sikker på at den uselviske handling egentlig finnes. Jeg tror alle våre handlinger er motivert ut i fra et egoistisk motiv.

I og med at menneske er et subjekt så er det selvsagt ikke det. Men det vi gjerne ser på som egoistiske handligner er handligner som i første øyekast gir gevinst for den som utfører det, men samtidig går ut over andre mennesker.....dette er selvsagt en illusjon, da intet menneske lever adskilt fra realteten. Og det som går ut over ett annet menneske, går utover alle mennesker til syvende og sist. Dette trenger man empati for å forstå...en egenskap som alle mennesker besitter, men som må øves for at man skal ha nytte av den.

Derfor er en medfølende tilnærmelse til andre levende mennesker det som virker. Slik alle vise menn har fortalt oss i tusenvis av år.

 

Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
16.02.09 22:55
Del

Her sies det mye rart nå..

For det første, man er ikke idiot fordi om man er egoistisk, man jobber alltid etter å finne de løsningene som tjener en selv best, selv om det faller i kategorien egoistisme eller ei. Man er ikke mer selvisk om man hjelper andre heller, man er nøyaktig like selvisk samme hva man gjør. Alle mennesker er like selviske, med mindre de avviker fra normalen og dermed har mindre overlevelsesdyktige gener.

Egoisme er som sagt bare en strategi man velger fordi man tror den passer bedre inn. Vi tenker like mye på oss selv uansett hva vi gjør, men noen velger å spille på andres velvilje, mens andre ikke ser det som kostnadseffektivt.

Også er det en som spør hva med folk som ofrer livet sitt for andre. Man ofrer seg gjerne for sine egne gener, hovedsaklig sine egne barn. Derav "the selfish gene". Det er genene våre som er "egoistiske", de genene som ønsker å overleve, gjør det. De genene som ønsker at andre gener skal overleve, dør.

Det er ikke så veldig mye vanskeligere enn det.

Upassende innlegg?
Svar
og Palladium Ny Ny Ny priser på kjøp kjøp kjøp kjøp sammenlign kolleksjon nett IwqZqd

OdaibaInnlegg: 1666
17.02.09 06:30
Del
chubby09: Hva med en som bevisst ofrer livet sitt for at andre skal overleve? Hvordan fordeler er det han oppnår? Ingen som han selv kan dra nytte av.

Den som ikke tror på noe etter døden, vil neppe ofre sitt liv for å redde andre. Den personen vil naturlig nok gjøre hva som helst for å holde seg i live. Den som ofrer sitt liv, vil gjøre det fordi han er overbevist om at han vil bli belønnet for det etter døden. Dermed blir det, ifølge dem, selvisk.

UGG UGG UGG Online STT Sko Michelle Stout no Leather Kjøp Grå FOOTWAY ZdqT0gvdxw
Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
17.02.09 10:07
Del

For å si det enkelt, man kan ikke tro på evolusjon OG uselviske handlinger. Man må velge en av dem.

La oss si man har en type mennesker som tenker 100% på seg selv, og en gruppe som tenker 90% på seg selv og 10% på andre, og en tredje gruppe som tenker 50% på seg selv, og 50% på andre.

Om man lar det gå litt tid, er det kun det genet som tenker 100% på seg selv som har overlevd. Dette er survival of the fittest-prinsippet. Det betyr at selv om et annet alternativ også er veldig bra, så vil det dø ut så lenge det finnes et bedre alternativ. Hvis man har noen geoparder som er bittelitt tregere enn de raskeste, så vil de dø ut, over tid. I starten vil det være mat til dem også, men de tilfellene hvor det er trange kår, så er det de med marginalt dårligere fart som vil dø først.

Med tiden vil ethvert gen som er mindre selvisk enn et annet bli dominert av det selviske genet.

Denne debatten er ganske intetsigende om vi alle er enig om at evolusjon er tilfelle.

Upassende innlegg?
Svar

lutleiInnlegg: 48
17.02.09 23:41
Del

Ut i fra ett evulusjonistisk perspektiv er egoisme en svakhet. Intet individ vil overleve i regi av seg selv. Historien er full av eksempler på mennesker som ofrer seg for at arten skal leve vidre.

En god måte å eksemplifisere dette på er når vi får barn. Er det lite tilgang på godene ligger det i oss at vi sørger for at avkommet får først. Om avkommet er i fare verner vi det vårt liv.

I dette ligger at egoisme er knytte til oss mennesker som ett overordnet mål. Våre gener er viktigere enn livet selv. Før man får barn har egoismen som funksjon å komme i posisjon til å spre våre gener. Når det målet er nådd brukes egoismen til å verne om resultatet. Vi får her en glidenede overgang fra å være unge og virile til og bli eldre og paternalistiske.  Dette betyr ikke at alle mennesker automatisk fungerer på denne måten. Gjennom utvikling av evnen til empati ser vi i større grad behovet til de vi genetisk er programert til å verne. Siden den idustrielle revulosjon har ikke menneske hengt med på evulusjonen, og verden endrer ser fortere enn vi kan henge med. Dette har ført til at veldig mange av de handliger som instiktivt blir riktig for oss ikke blir riktige alikevel. Eksempel på dette er tidsklemma. Med små barn kjenner vi ofte at det ikke kjennes rett ut å levere poden i barnehage, for å være borte fra han hele dagen. Vi blir imidlertid hele tilden bekreftet på at dette er irrasjonale tanker som vi må jobbe for å holde på avstand.

Konklusjonen blir at egoisme er en viktig drivkraft som vi bruker på ulik måte gjennom de ulike livsfaser. En person med dårlig utviklet empati vil kunne framstå som en egoist gjennom hele livet, men vil aldri profitere på denne adferden på sikt. Ett menneske med godt utviklet empati vil komme i en posisjon i "flokken" som gir trygget når behovet for det melder seg. Vi kommer allltid til ett punkt at vi blir avhengie av andre (Eldre) . Dette grunnlaget legger vi mens vi er unge og virile. 

Upassende innlegg?
Svar

fdsafdsaInnlegg: 1570
18.02.09 00:54
Del
rifmo30402942 30402942 IN SOAKED DRESS LANELLE SOAKED P LUXURY nIzS7qp: Vi liker å slenge ut bemerkninger som: egoist etc. om andre... noe som på sett og vis setter oss selv i den motsatte ende... Jeg er ikke så sikker på at den uselviske handling egentlig finnes. Jeg tror alle våre handlinger er motivert ut i fra et egoistisk motiv. La oss se litt nærmere på det. En uselvisk handling fordrer at en ønsker eller gjør en handling kun med tanke på å hjelpe en annen, uten at vi selv tjener noe som helst på det... Å gi en almisse til en tigger, hjelpe naboen med å dytte bilen som står fast i snøen osv.... Men, jeg klarer ikke å se at noe menneske er i stand til å utføre en uselvisk handling og at begrepet egentlig er misvisende, feil og bør utgå fra alle ordbøker... For, er det ikke så at alle våre handlinger er motivert ut i fra egne ønsker og behov? En prest som hevder å følge sitt kall, for å hjelpe andre mennesker gjør vel kanskje det fordi vedkommende, basert på forankret tro, ønsker å sikre seg inngang til perleporten? Om jeg hjelper naboen med å måke snø, så er det jo fordi jeg ønsker at han/hun skal bidra til å holde orden i gården? Flykapteinen som landet flyet i Hudson river i USA, gjorde det jo også fordi han hadde en sterk motivasjon om å redde sitt eget liv også? Min påstand er at det finnes ikke noe som kan kalles en uselvisk handling.. En handling vil alltid være egoistisk motivert... Vi er med andre ord, alle egoister... Men, som jeg en gang leste: "ekstrem egoisme leder til perversiteter"... så sant så sant... Dagens bruk av ordet egoist om andre kan således avledes til å inneholde ganske sterk fordømmelse...

Jeg tror at mennesker må ha en positiv verdi knyttet til assiasjonen med handlingen for å velge den. Mennesket kan fremdeles vite at han vil lider mer av det og at en annen kan ha nytte av handlingen. Da er det kanskje ikke egoistisk? Alikevel kan man fremdeles si at man gjør alle handlinger for å føle seg bra.

(Innlegget ble redigert 18.02.09 00:55)

Upassende innlegg?
Svar

chubby09Innlegg: 252
19.02.09 17:04
Del
Odaiba: Den som ikke tror på noe etter døden, vil neppe ofre sitt liv for å redde andre. Den personen vil naturlig nok gjøre hva som helst for å holde seg i live. Den som ofrer sitt liv, vil gjøre det fordi han er overbevist om at han vil bli belønnet for det etter døden. Dermed blir det, ifølge dem, selvisk.

Jeg tror nok at det finnes tilfeller på at ikketroende har ofret livet sitt for andre.

Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
Lace Kaltur by Up Trainers Up Kaltur Up Kaltur Shoptagr Kaltur
Odaiba: Den som ikke tror på noe etter døden, vil neppe ofre sitt liv for å redde andre. Den personen vil naturlig nok gjøre hva som helst for å holde seg i live. Den som ofrer sitt liv, vil gjøre det fordi han er overbevist om at han vil bli belønnet for det etter døden. Dermed blir det, ifølge dem, selvisk.

Det der er omtrent så feil det kan bli. Det der er å ikke ha forstått evolusjon. Evolusjonsteorien har en forklaring på hvorfor vi ofrer vårt liv for andre.

Upassende innlegg?
Svar

OdaibaInnlegg: 1666
21.02.09 11:25
Del

Det må i så fall være for at din neste generasjon skal overleve, og dine gener skal bli sterkere.


Ankarn_Innlegg: 1189
21.02.09 11:41
Del
Odaiba: Det må i så fall være for at din neste generasjon skal overleve, og dine gener skal bli sterkere.

For at _min_ neste generasjon skal overleve ja, og ikke for at gener skal bli sterkere.. for at de skal overleve. Hvordan vil de bli sterkere ved at jeg sender de videre til neste generasjon?

Upassende innlegg?
Svar

Inevitable_DestinyInnlegg: 2294
21.02.09 11:44
Del
Up Kaltur Kaltur Up Kaltur Lace Kaltur by Shoptagr Trainers Up
Ankarn_: For det første, man er ikke idiot fordi om man er egoistisk, man jobber alltid etter å finne de løsningene som tjener en selv best, selv om det faller i kategorien egoistisme eller ei. Man er ikke mer selvisk om man hjelper andre heller, man er nøyaktig like selvisk samme hva man gjør. Alle mennesker er like selviske, med mindre de avviker fra normalen og dermed har mindre overlevelsesdyktige gener.

Hvis det var mitt innlegg "idiot ligningen" var myntet på, så har du missforstått.

Upassende innlegg?
Svar

OdaibaInnlegg: 1666
21.02.09 12:10
Del
Ankarn_: For at _min_ neste generasjon skal overleve ja, og ikke for at gener skal bli sterkere.. for at de skal overleve. Hvordan vil de bli sterkere ved at jeg sender de videre til neste generasjon?

Jeg mente at dine gener blir overbrakt videre til din neste generasjon. Og du begår selviske handlinger for at dine gener skal bli sterkere. Så meningen med livet er essensielt å gjøre dine gener sterke og føre liv videre. Det livet kan dere ha for dere selv.

Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
Kaltur Kaltur Trainers Up Lace by Up Kaltur Kaltur Up Shoptagr 21.02.09 12:46
Del
Odaiba: Jeg mente at dine gener blir overbrakt videre til din neste generasjon. Og du begår selviske handlinger for at dine gener skal bli sterkere. Så meningen med livet er essensielt å gjøre dine gener sterke og føre liv videre. Det livet kan dere ha for dere selv.

Du er også med på det. Det er sånn vi er skapt, det er sånn alle arter gjør det.

Og nok en gang, jeg gjør ikke mine gener sterkere, hvis mine gener ikke er gode nok, så dør de ut. Det er sånn evolusjon fungerer. Det er ikke sånn at jeg aktivt velger å fremme mine egne gener, dette er instinktene våre.

Upassende innlegg?
Svar

OsvalInnlegg: 132
22.02.09 13:27
Del

At en handling er uselvisk betyr ikke å gjøre noe man ikke vil, uten motiv o.l., men å la sin vilje bestemmes av hensyn til andre og ikke kun seg selv.

Å hjelpe andre fordi man blir glad av det, er ikke egoisme, selv om man med en spissfindighet kan si at man gjør det for å glede seg selv. Det uselviske består nettopp i hva man gledes av. Ikke i at man skal handle mot sin vilje og interesser, men la sin vilje og interesser bestemmes av hensyn til andre.

Upassende innlegg?
Svar

OsvalInnlegg: 132
22.02.09 13:33
Del
Odaiba: Jeg mente at dine gener blir overbrakt videre til din neste generasjon. Og du begår selviske handlinger for at dine gener skal bli sterkere. Så meningen med livet er essensielt å gjøre dine gener sterke og føre liv videre. Det livet kan dere ha for dere selv.

Til det sedvanlige "vitenskaplige" tøvet må jeg bare spørre: Hvorfor går noen til det skritt å sterilisere seg? Og hva motiverer ens handlinger når en er sterilisert?

Forklaringen om videreføring av gener blir jo da litt malplassert, for å si det forsiktig. 

Upassende innlegg?
Svar

Ankarn_Innlegg: 1189
23.02.09 07:51
Del
Osval: Til det sedvanlige "vitenskaplige" tøvet må jeg bare spørre: Hvorfor går noen til det skritt å sterilisere seg? Og hva motiverer ens handlinger når en er sterilisert? Forklaringen om videreføring av gener blir jo da litt malplassert, for å si det forsiktig.

Sterilisering brukes vel bare som et slags prevensjonsmiddel.

Upassende innlegg?
Svar

OsvalInnlegg: 132
23.02.09 19:17
Del
Ankarn_: Sterilisering brukes vel bare som et slags prevensjonsmiddel.

Ja, og hvis det dypeste motivet for menneskelig handling er å føre sine gener videre, gir det lite mening å bestemme seg for å gjøre det (føre sine gener videre) umulig. Jeg tror ikke motivet for å sterilisere seg er å føre sine gener videre, for å si det sånn, men nøyaktig tvert imot.

(Men det er mulig at jeg har misforstått hva som er ditt syn i saken. Har ikke lest tråden pinlig nøye.)


Ankarn_Innlegg: 1189
23.02.09 21:31
Del
Osval: Ja, og hvis det dypeste motivet for menneskelig handling er å føre sine gener videre, gir det lite mening å bestemme seg for å gjøre det (føre sine gener videre) umulig. Jeg tror ikke motivet for å sterilisere seg er å føre sine gener videre, for å si det sånn, men nøyaktig tvert imot. (Men det er mulig at jeg har misforstått hva som er ditt syn i saken. Har ikke lest tråden pinlig nøye.)

Det er riktig at ikke alt vi gjør er for å føre generasjonene videre, men instinktene våre er basert på det.

Grunnen til at vi velger å spise godteri framfor sunt er jo ikke for å føre generasjoner videre, men grunnen til at vi liger godteri foran sunn mat hadde reproduktive fordeler når menneskekroppen ble formet.

Alt kan puttes inn i et reproduktivt perspektiv.

Vi ønsker å sterilisere oss så vi kan ha sex uten å bekymre oss for graviditet. Vi gjør det altså for å praktisere sex, seksualdriften er jo tilstede for reproduksjon.

Upassende innlegg?
Svar

Lace Kaltur Kaltur Kaltur Trainers Up by Up Kaltur Shoptagr Up
Up Kaltur by Lace Kaltur Up Trainers Kaltur Up Kaltur Shoptagr ludmilInnlegg: 140
24.02.09 12:29
Del

Jo det finnes,,,, problemet er bare da at du mister deg bit for bit, og gir bort genet ditt.............

Upassende innlegg?
Svar

Kaltur Shoptagr Up Up Kaltur Up Kaltur Lace by Trainers Kaltur Ankarn_Innlegg: 1189
24.02.09 12:48
Del

Jeg er enig.. Uselviske handlinger fungere, men det er da et avvik, som vil dø ut. Gener som hjelper andre vil tape i forhold til gener som kun hjelper seg selv.

Så hvis man tror på at gener arves, så støtter man teorien om at uselviske gener dør ut.

Upassende innlegg?
Svar
Neste >>
1234567
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

 • (19:10) FIDE World Chess Championship 2018:
  Teknisk sett hadde Caruana 16 min igjen da han[...]
 • (19:10) FIFA 19 Ultimate Team:
  Så er spørsmålet om vi får icons om 20 eller[...]
 • (19:10) Økt vold fra venstreektreme:
  Tror du skal rette den gratulasjonen til ulefos og[...]
 • (19:10) FIFA 19 Ultimate Team:
  Man kan få et lånekort av Pato i dailies. 3[...]
 • (19:10) FIFA 19 Ultimate Team:
  Prøvde meg på en 100k pakke.  Faen. 
 • (19:09) FIDE World Chess Championship 2018:
  Remis allerede..? Fikk jo knapt satt meg nedpå.
 • (19:09) FIDE World Chess Championship 2018:
  Jeg er sjokkert
 • (19:09) FIDE World Chess Championship 2018:
  For noen dager siden spilte han mye lenger enn[...]
 • (19:09) FIDE World Chess Championship 2018:
  Mange latterlige kommentarer her. Fordi dere har[...]
 • (19:09) FIDE World Chess Championship 2018:
  Håper du ryker nå Magnus!

Andre tjenester

 • Annonse: Black Friday
 • Annonse: Forbrukslån
 • Annonse: Rabattkoder
 • Annonse: Julegavetips
Up Kaltur Up Kaltur Kaltur by Shoptagr Trainers Up Lace Kaltur
Sitér tekst Lukk

Henvendelser om denne tjenesten: Moderator

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: Gard Steiro

Nyhetsredaktør: Tora Bakke Håndlykken

Politisk redaktør:Clarks Clarks Clarks Lace Buy Shoes Shoes Shoes Shoes Online Clarks Banbury Mens Limit India For wwqH7n0x

Digitalredaktør: Ola E. Stenberg Magasinredaktør: Jane Throndsen

VG Nett har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Sentralbord VG: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillat uten avtale

© 2018 Verdens Gang AS.


Up Up Up by Kaltur Trainers Kaltur Kaltur Kaltur Shoptagr Lace Zwzx8RWzT Up Up Up by Kaltur Trainers Kaltur Kaltur Kaltur Shoptagr Lace Zwzx8RWzT
Loafer Loafer Kjøp Online Grå Grå Grå SBar Sko no FOOTWAY SxqFgx