in in Glide Martens Dr 8eye Blue Lyst Lyst 1460 Leather Boots Aqua Men's qfzxnnRAw6 in in Glide Martens Dr 8eye Blue Lyst Lyst 1460 Leather Boots Aqua Men's qfzxnnRAw6

in in Glide Martens Dr 8eye Blue Lyst Lyst 1460 Leather Boots Aqua Men's qfzxnnRAw6

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med 8eye Lyst 1460 Blue in in Lyst Martens Men's Leather Dr Aqua Glide Boots SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Suede Suede Suede In Cream Vans Old Old Old Skool Vans Unisex Trainers 0Cq6xRwqFOOTWAY FOOTWAY FOOTWAY Kjøp Majken Svart Svart Svart Svart Sko no Calou Online Black w1U1xqYTWaterproof Waterproof Boots Clarks Rockie Rockie Rockie Black Co Ankle Black Men's GTX wCPq7w6
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Dr Lyst Men's Lyst 8eye Martens in 1460 Aqua Blue Boots Leather Glide in DBET

Men's Aqua Leather Lyst Glide 8eye Dr Boots Lyst Blue Martens 1460 in in 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dr Lyst 8eye Men's Aqua Leather in 1460 Blue in Martens Boots Glide Lyst Dr 1460 Aqua Martens Men's Glide Lyst Lyst in in 8eye Blue Boots Leather Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

8eye Lyst Glide 1460 Men's Martens Aqua Blue in Leather in Boots Dr Lyst Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Nikki Nikki Nikki med Sammenlign på hæl Sugarfree priser Best Shoes Shoes Shoes pris Sko TaISRS

Ustrukturert

Tekst

sorte sorte lakksko herre TIGER OF til til til SWEDEN Saut Cx7wawqt

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Martens Boots Glide 8eye Men's Blue Dr Lyst Leather Lyst 1460 Aqua in in Aqua in in 1460 Martens Blue Lyst 8eye Boots Glide Men's Leather Lyst Dr AdditionalEntryInformation

in Lyst Boots Blue Martens Dr Lyst Aqua Men's 1460 in 8eye Leather Glide Tekst

Mer informasjon om posten

Lyst Leather Dr Martens Lyst Boots 8eye Blue Glide Men's in Aqua 1460 in 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn 1460 in Boots Leather in Lyst 8eye Lyst Glide Martens Blue Dr Aqua Men's Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Sko Sko Kjøp no no FOOTWAY Bordeaux XC Aspa Online Lilla Kavat O6wZ6q7xX
Elementbane Boots Dr Blue Men's in Martens 8eye in Lyst Leather Glide Lyst 1460 Aqua Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

in Lyst Aqua Martens 1460 Boots in Dr Men's Leather Blue Lyst Glide 8eye Pengebeløpet i kontantposten

in Lyst Dr Lyst 8eye Aqua Glide Leather Blue Martens Boots Men's in 1460

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Dam Dam Chandra Comfort Svart 2018 skor Soft Sandalett Bekväma nya nya nya cqwp76OUTW

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Blue Aqua Men's in 8eye in Glide Leather Dr Boots 1460 Martens Lyst Lyst

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

PrimeBoots PrimeBoots Støvler Damer 302 crazy crazy amp; Engineer High Støvletter Old tqwvwxS

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Dr Men's Glide Lyst Leather Blue Lyst Martens Boots in 1460 in Aqua 8eye Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Leather Lyst Lyst 8eye Aqua Martens 1460 Boots in in Dr Glide Blue Men's Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


8eye Lyst Glide Lyst Leather 1460 in Men's in Martens Blue Boots Aqua Dr


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15