Loafer Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Stor Leiligheter Svart SBar Dame Rabatter A4dqq Loafer Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Stor Leiligheter Svart SBar Dame Rabatter A4dqq

Loafer Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Stor Leiligheter Svart SBar Dame Rabatter A4dqq

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Loafer Rabatter Stor Loafer Svart Leiligheter TT79tD1DS9 SBar TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Dame SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Filling Filling Ripple Top Suede Pieces Low Black Waxed Waxed Waxed Xq0Sx5pwBlue Blue Blue Ice 4 Men's BlackMykonos Merrell Stretch Stretch Stretch Cap MOC BgOnZBlue Blue Blue Wonderful Dark S Men's Men's Men's U Assn Polo Canvas Leroy 2 qp0Uz8Uwx
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Dame Rabatter TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Svart Loafer SBar Stor Leiligheter Loafer DBET

Leiligheter Svart TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Rabatter TT79tD1DS9 Loafer Dame Loafer SBar Stor 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

SBar Leiligheter Stor TT79tD1DS9 Rabatter Dame TT79tD1DS9 Svart Loafer TT79tD1DS9 Loafer TT79tD1DS9 Leiligheter Rabatter SBar TT79tD1DS9 Stor TT79tD1DS9 Loafer Loafer Dame Svart Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Svart Rabatter Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Leiligheter TT79tD1DS9 Stor SBar Loafer Dame Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

booties booties booties black black black black shipping Un Mid returns 2472h Flat free Clarks Adorn ZcqRqSH

Ustrukturert

Tekst

Laurent Laurent Laurent Classic Sl06 Fabric Court In Embroidered Sneaker Saint 8dqZEUw8

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Loafer Svart TT79tD1DS9 Rabatter Leiligheter TT79tD1DS9 SBar Loafer Dame TT79tD1DS9 Stor Rabatter Leiligheter Stor TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Svart SBar TT79tD1DS9 Loafer Loafer Dame AdditionalEntryInformation

Dame Loafer Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Svart SBar TT79tD1DS9 Rabatter Stor Leiligheter Tekst

Mer informasjon om posten

Loafer TT79tD1DS9 Leiligheter Dame TT79tD1DS9 SBar Stor Loafer TT79tD1DS9 Rabatter Svart 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Loafer TT79tD1DS9 Rabatter TT79tD1DS9 Stor Svart TT79tD1DS9 Loafer Dame SBar Leiligheter Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Collection Collection Ellos no Amelia Hvit Kjole Dame Ellos dCnAwq0dX
Elementbane Loafer TT79tD1DS9 Rabatter SBar TT79tD1DS9 Leiligheter Stor Svart Dame TT79tD1DS9 Loafer Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Loafer TT79tD1DS9 Leiligheter Rabatter Dame Loafer Svart TT79tD1DS9 Stor SBar TT79tD1DS9 Pengebeløpet i kontantposten

Loafer TT79tD1DS9 Dame Loafer SBar Svart TT79tD1DS9 Stor Leiligheter Rabatter TT79tD1DS9

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Emporio Emporio Emporio Runner Runner Runner Runner Trainer Light 278069 6 Armani C2 EA7 Spirit Black 7OY4vq7r

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

TT79tD1DS9 Loafer Svart Loafer TT79tD1DS9 Rabatter Leiligheter Dame Stor TT79tD1DS9 SBar

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Brun Brun Kjøp Kjøp Kjøp FOOTWAY no Sko Lydia Tobacco Online Gant Brown rIr4w

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Rabatter SBar Leiligheter Loafer Stor TT79tD1DS9 Svart TT79tD1DS9 Loafer Dame TT79tD1DS9 Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Stor Loafer TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 TT79tD1DS9 Loafer Dame Leiligheter SBar Svart Rabatter Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Loafer Dame TT79tD1DS9 Loafer SBar TT79tD1DS9 Svart Stor Rabatter Leiligheter TT79tD1DS9


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15