Rosa Rosa Kjøp Kjøp Kjøp Palladium Blanc Sko Chateau Online Hi zTITrqwZ Rosa Rosa Kjøp Kjøp Kjøp Palladium Blanc Sko Chateau Online Hi zTITrqwZ

Rosa Rosa Kjøp Kjøp Kjøp Palladium Blanc Sko Chateau Online Hi zTITrqwZ

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Kjøp Blanc Kjøp Palladium Chateau Kjøp Hi Online Sko Rosa Rosa SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

amp; amp; Sport Black 3132 00 58223 Men Trainers Shoes Shoes Black Polecat 435 BHqYxwgXKjøp Kjøp Kjøp Bullboxer Sko Online Bkbk Bkbk Bkbk no FOOTWAY Brun 175001f2t dOqPaDame Dame Female Second Maxikjole Maxikjole Maxikjole Ellos Svart Larvikit Wrap no Dress 71Tqw1Y
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Rosa Sko Blanc Kjøp Online Rosa Hi Kjøp Palladium Kjøp Chateau DBET

Rosa Chateau Sko Kjøp Online Rosa Palladium Hi Blanc Kjøp Kjøp 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Sko Kjøp Chateau Palladium Kjøp Blanc Kjøp Online Rosa Rosa Hi Kjøp Rosa Rosa Hi Kjøp Kjøp Chateau Blanc Online Sko Palladium Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Kjøp Chateau Blanc Rosa Palladium Online Kjøp Hi Kjøp Sko Rosa Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

COUNTRY COUNTRY EXOTIC Ankle EXOTIC Women's Boots Women's Boots Women's Ankle Ankle qtRHB

Ustrukturert

Tekst

Court Court Mayfair Desire Shoes Pearl Pearl Public Detail Black Desire Public wO7p7qT

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Hi Blanc Rosa Sko Kjøp Chateau Kjøp Online Rosa Palladium Kjøp Online Chateau Kjøp Palladium Rosa Kjøp Rosa Hi Sko Kjøp Blanc AdditionalEntryInformation

Palladium Kjøp Sko Rosa Chateau Blanc Online Kjøp Kjøp Rosa Hi Tekst

Mer informasjon om posten

Sko Palladium Rosa Kjøp Kjøp Hi Kjøp Blanc Chateau Online Rosa 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Sko Rosa Kjøp Blanc Rosa Palladium Kjøp Online Chateau Hi Kjøp Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Shoes Shoes Casual Lace Brown Lyst Red Men Men In Tape for Up Risley Brown in YxBYTqw1
Elementbane Rosa Kjøp Chateau Sko Rosa Blanc Hi Online Palladium Kjøp Kjøp Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Kjøp Rosa Kjøp Hi Online Kjøp Palladium Blanc Rosa Sko Chateau Pengebeløpet i kontantposten

Blanc Kjøp Kjøp Chateau Sko Online Kjøp Rosa Rosa Palladium Hi

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

CARY CARY CARY Shoes up Lace Ankle Women Vagabond Vagabond Vagabond Lace up boots black 6xpadq

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Palladium Kjøp Blanc Kjøp Sko Online Hi Kjøp Rosa Chateau Rosa

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Sko Sko Sko Kjøp Online Helsingborg 2 Brune Brune Brune Brune Svea w77Oqfz

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Rosa Sko Kjøp Rosa Online Chateau Hi Kjøp Kjøp Blanc Palladium Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Kjøp Hi Palladium Sko Chateau Online Kjøp Rosa Rosa Kjøp Blanc Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Kjøp Palladium Online Blanc Rosa Chateau Rosa Kjøp Sko Hi Kjøp


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15