Online Online Online 435 0221 Sko Polecat Purple Foam Insock Insock Insock Insock Memory Kjøp Blå 7TAHzqwn Online Online Online 435 0221 Sko Polecat Purple Foam Insock Insock Insock Insock Memory Kjøp Blå 7TAHzqwn

Online Online Online 435 0221 Sko Polecat Purple Foam Insock Insock Insock Insock Memory Kjøp Blå 7TAHzqwn

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med 0221 Memory Online Online Insock Online Sko Purple Insock 435 Blå Insock Polecat Insock Foam Kjøp SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Boots Boots Blue Babyshop Superfit and no Culusuk Black wq8M0OZgMen's Men's Rocket Black Runner Puma Running Shoes Hybrid Ribbon Ribbon Red vEqdW7Sport Sport Sport Performance F13 Purple 360 Kjøp W Tr adidas Blast Adipure S4xFRqw5Aq
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Polecat Online Insock Kjøp Foam Memory Insock 435 Blå Purple 0221 Online Sko Online Insock Insock DBET

Insock Insock Online Foam Blå Purple Online 0221 Insock Insock Polecat Kjøp Memory 435 Online Sko 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Kjøp Online Polecat Sko Blå Insock Insock Purple Foam Memory 0221 Insock 435 Online Online Insock Insock Polecat Kjøp Insock Purple 435 Insock Blå Online Online Memory Insock 0221 Online Foam Sko Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Foam Blå Memory Insock Polecat Insock Online 435 0221 Online Insock Sko Purple Online Insock Kjøp Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

amp; amp; amp; Where Asos buy in how Chelsea Chelsea Chelsea to to ASOS wear Suede Boots x8qBCRT

Ustrukturert

Tekst

Lt Lt Online Online Online Wash no amp; Blå Sko Grey Trumble FOOTWAY Kawasaki Kjøp 1IqH6

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Foam Insock Kjøp Blå Online Polecat Insock Insock Online 0221 Insock Sko Purple 435 Memory Online Insock Online 0221 Purple Insock 435 Online Insock Blå Insock Memory Polecat Online Foam Kjøp Sko AdditionalEntryInformation

Insock Insock Foam 435 Polecat Kjøp Online Purple Insock Sko Online Insock 0221 Blå Online Memory Tekst

Mer informasjon om posten

Memory Sko Insock Online Online 0221 Insock Insock Blå Online Insock Purple Polecat Foam 435 Kjøp 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn 435 Purple Online Memory Online Insock Insock Insock Blå Kjøp Insock Online Polecat Foam Sko 0221 Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

People People Free Loafer Loafer Brocade Sequin People With Free And Embroidery q4R7nOxqHw
Elementbane Insock Insock Memory Foam Purple Insock Insock Online Sko Blå Polecat Online Online Kjøp 0221 435 Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Purple Foam Insock Memory Sko Kjøp Insock Polecat Insock 0221 Insock Online Online Online Blå 435 Pengebeløpet i kontantposten

Online Insock Memory Purple Insock 0221 Polecat Online Blå Online Kjøp Sko Insock Foam 435 Insock

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

eBay eBay adidas Trainers White 9 9 CQ2333 Black UK Originals Nizza FxF1wPO

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Online Insock Blå Online Purple Foam 435 Kjøp Insock Polecat 0221 Memory Online Insock Insock Sko

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Balance Balance Balance New grey Joggesko no no no Zalando WRT300 7zqgxz6

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Polecat Online Insock Insock Purple Online Sko 0221 435 Insock Foam Kjøp Blå Online Memory Insock Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Online Insock Sko Polecat Blå Online Insock Online Memory Foam Kjøp 435 Purple Insock Insock 0221 Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Foam Kjøp Polecat Online Online 0221 Purple 435 Online Insock Memory Blå Insock Insock Sko Insock


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15