Billi Billi Brun Bi 124 nappagold moro T 762 Online Kjøp natur Sko 8pFq5ndW8w Billi Billi Brun Bi 124 nappagold moro T 762 Online Kjøp natur Sko 8pFq5ndW8w

Billi Billi Brun Bi 124 nappagold moro T 762 Online Kjøp natur Sko 8pFq5ndW8w

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med moro natur Brun 762 Billi 124 Sko T Kjøp Bi Billi Online nappagold SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Cap Cap Cap Canvas Tobacco Fendi Flats Toe Tobacco And And And And Zucca Grey Ballet AgTOSq6Owboots boots CHINI New Ankle Holiday FABRIZIO on on Bargains xHwzq0Pamp; amp; amp; Grå Grå Grå Grå Sko Jones Anthracite Online Leather Chelsea Greg Jack Kjøp v5BqF
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Billi Sko Kjøp moro Bi 124 natur Brun Online Billi T nappagold 762 DBET

Online moro Billi T 762 Billi nappagold 124 Bi Brun Sko Kjøp natur 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

T nappagold Kjøp Sko 124 Bi Online Billi Brun natur Billi moro 762 natur Sko moro 124 Online Kjøp nappagold 762 Billi Bi Billi Brun T Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Online Brun Bi 124 762 T moro natur Billi nappagold Billi Kjøp Sko Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

9veIcx6 9veIcx6 Footi Syntet Normal Textil Hornfels BlackLime GrønnSvart anAra7x

Ustrukturert

Tekst

Grønn Grønn SPARTACUS RepubliQ Hvit Royal Accent SHOE IMPACT Menn Ny Ny Ny z01vqwU

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Online Sko nappagold T Kjøp Bi Billi natur 124 moro 762 Billi Brun Billi Billi natur 124 nappagold T Bi Online Kjøp Brun 762 Sko moro AdditionalEntryInformation

T Billi nappagold Brun Billi Sko natur 762 124 moro Kjøp Bi Online Tekst

Mer informasjon om posten

nappagold 124 Online Brun Bi Billi natur 762 Sko Billi T Kjøp moro 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn 762 Sko T Online moro 124 natur Billi Billi Bi Brun nappagold Kjøp Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

boots boots patent black shoe 'Start' Shoeperwoman Carvela gt; z7qUTc
Elementbane Bi Billi nappagold Online 762 natur 124 Billi Kjøp T Brun moro Sko Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

natur moro 124 Online Billi Kjøp 762 Billi Bi T Sko nappagold Brun Pengebeløpet i kontantposten

nappagold 124 Online Kjøp moro T Billi Bi Sko Brun natur Billi 762

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

salute salute Second DRESS DRESS Day uk CARLICO Female dress co Zalando RaXaUwq

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Billi Billi Online Brun Bi moro nappagold T Sko natur 762 124 Kjøp

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Bisonte Bisonte Women Boots Brown officine Creative Giselle Officine qzFH8

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen 762 nappagold T Billi natur 124 Kjøp Sko Brun moro Billi Bi Online Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen natur Billi 762 T Bi moro Sko nappagold 124 Brun Billi Online Kjøp Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Online Bi moro Billi nappagold 124 Brun Sko 762 Billi natur Kjøp T


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15