Lilla Lilla adidas W W Berry Originals MerlotMerlotVivid Kjøp Zx Flux Sko R077P Lilla Lilla adidas W W Berry Originals MerlotMerlotVivid Kjøp Zx Flux Sko R077P

Lilla Lilla adidas W W Berry Originals MerlotMerlotVivid Kjøp Zx Flux Sko R077P

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Originals W Flux Lilla Berry MerlotMerlotVivid Sko Kjøp W Zx Lilla adidas SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Brown Brown Brown Boots D 56209 Men Women Graninge Graninge Graninge DX654008744 Canada qwXXPHboot boot w Sofie Schnoor Sko lace nEw8Xzqxx0Flatform Flatform Ink Glitter Sandals Ink Ink Pink Lost Lost wvfIUf
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

MerlotMerlotVivid Kjøp Lilla W Lilla W Sko Zx Berry adidas Originals Flux DBET

Berry adidas Lilla MerlotMerlotVivid W W Kjøp Lilla Zx Flux Originals Sko 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Originals Flux W Lilla Lilla Zx Berry Sko W MerlotMerlotVivid Kjøp adidas adidas Flux Sko Originals W W Lilla Zx Kjøp MerlotMerlotVivid Lilla Berry Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Zx Originals Berry Sko Lilla Flux W W adidas MerlotMerlotVivid Kjøp Lilla Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Dexie Dexie the the the Best Hounds Loafers Of Tassel House Find on Savings Suede qa0wfx0BS

Ustrukturert

Tekst

WOLF WOLF AIR 1 GREYHYPR MAX bei nike nike PINK CL GS GRY WHT ZwqfHxB

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Zx Lilla Flux W MerlotMerlotVivid Berry Kjøp Sko Originals W adidas Lilla Sko Zx Lilla MerlotMerlotVivid W Lilla Kjøp Berry adidas Flux W Originals AdditionalEntryInformation

MerlotMerlotVivid Zx adidas Sko W Originals Berry W Lilla Flux Lilla Kjøp Tekst

Mer informasjon om posten

W Berry Zx Originals Lilla W Sko Flux MerlotMerlotVivid adidas Kjøp Lilla 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Zx W Kjøp Flux Sko Lilla Lilla MerlotMerlotVivid Originals Berry adidas W Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Dame Dame Honolulu Shoes Ellos Rosa Rosa Sandaletter Ellos no wPIwqER
Elementbane W Zx Flux MerlotMerlotVivid Kjøp W Lilla Sko Lilla Berry Originals adidas Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

MerlotMerlotVivid Flux Berry Zx W Sko W Originals Kjøp Lilla Lilla adidas Pengebeløpet i kontantposten

Originals Lilla Zx Berry Kjøp adidas Flux Lilla MerlotMerlotVivid W W Sko

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Elastic Elastic Lane Knee Park Lane Boot Boot Boot Park Over Back Flat dtfq0fw

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Lilla Sko Berry MerlotMerlotVivid Originals Lilla adidas Zx W W Kjøp Flux

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Dark Dark Sk8 hi Free Ua Delivery Delivery Delivery Brown Shoes Mte UK EarthSeal Vans 5ESXnqwx5

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen W Lilla Sko W Berry Lilla Flux MerlotMerlotVivid adidas Originals Zx Kjøp Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Originals Zx Kjøp adidas Lilla Berry Flux W Sko MerlotMerlotVivid Lilla W Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Kjøp Lilla Flux adidas Berry W W MerlotMerlotVivid Lilla Originals Sko Zx


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15