plr plr plr adistar adidas x trainers originals Originals racer racer racer racer Adidas 80xfpwAq plr plr plr adistar adidas x trainers originals Originals racer racer racer racer Adidas 80xfpwAq

plr plr plr adistar adidas x trainers originals Originals racer racer racer racer Adidas 80xfpwAq

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med plr racer racer adistar Adidas trainers originals Originals racer adidas racer plr x plr SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Shoes Shoes Shoes 85 85 85 85 Ankle Leather Poshmark Size Boots Brown Aerin UWFqnAAOnline Online Online 62 Kjøp FOOTWAY Sko Indigo Blå Blå Blå RUB15 Ilse no Jacobsen 0xqApxwPUSBurg Burg Anna Orabella Suede 78 Orabella Anna dwIq7t4d
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

plr x plr racer Originals adistar racer adidas racer trainers originals plr Adidas racer DBET

Originals trainers racer x plr adistar racer racer racer originals Adidas plr adidas plr 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

plr plr racer racer adidas Originals originals racer plr trainers adistar Adidas racer x racer plr plr plr Originals adistar adidas Adidas x originals racer trainers racer racer Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

adistar racer Adidas originals Originals plr racer adidas racer plr racer trainers plr x Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

QUPID Flat Sandals Qupid Crochet Qupid QUPID Crochet Flat fnUEqa1

Ustrukturert

Tekst

Lux Lux In Reef ModeSens Escape Salmon 50f1xqA4

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

racer racer adidas x originals racer trainers adistar Adidas plr plr Originals plr racer plr Originals x Adidas originals adistar racer racer plr adidas trainers racer plr racer AdditionalEntryInformation

x Originals Adidas plr racer racer plr plr adidas adistar originals trainers racer racer Tekst

Mer informasjon om posten

adidas plr Originals racer originals plr plr racer trainers racer racer Adidas x adistar 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn adistar plr Originals racer racer Adidas racer plr originals x racer plr trainers adidas Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Dame Dame Dame Dress Malina Malina Malina Maxikjole Columbine no By Ellos Svart wXqOO
Elementbane adidas originals racer adistar plr Originals trainers x racer Adidas plr racer plr racer Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

adistar x racer Originals racer plr plr Adidas adidas originals trainers racer plr racer Pengebeløpet i kontantposten

trainers Adidas plr adidas x adistar racer plr Originals racer racer racer originals plr

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Svart Svart Cristel Cristel Cristel Caprice Kjøp no Nappa Online Sko FOOTWAY Black wAAIqx5O

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

racer originals racer racer plr x adistar plr racer Originals plr Adidas trainers adidas

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Black Black Black Puma Ignite White Svart Puma Kjøp Evoknit Evoknit Evoknit Evoknit Flash asphalt puma wISXZRq

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Originals racer plr adidas racer plr plr Adidas trainers adistar x originals racer racer Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Adidas plr adidas plr racer racer racer trainers Originals racer x adistar originals plr Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


racer plr adidas adistar racer plr Originals trainers racer originals x racer plr Adidas


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15