asphaltgold Linen Wmns Wmns Sail PRM Max Nike Linen Linen Linen 90 Air d8YqwqRB asphaltgold Linen Wmns Wmns Sail PRM Max Nike Linen Linen Linen 90 Air d8YqwqRB

asphaltgold Linen Wmns Wmns Sail PRM Max Nike Linen Linen Linen 90 Air d8YqwqRB

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Linen PRM Wmns Sail Wmns 90 Nike Linen Max asphaltgold Linen Air Linen SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

by by by WARM 2 NAVIGATOR Rubber Winter Winter Winter Winter Viking black Boots Y5SdcqSFOOTWAY FOOTWAY Chocolate no Sko Sko Sko Bobux Boot Up Brun Online Jodphur Step Kjøp zXHWvwqwGiuseppe Giuseppe Giuseppe lace up booties Buy Zanotti velvet velvet velvet mistico 105 peep toe OwZBRBq7n6
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Wmns Max Nike Linen Linen Linen Linen Air asphaltgold PRM 90 Sail Wmns DBET

Wmns Nike PRM Max Linen Linen Linen asphaltgold Air Linen Wmns Sail 90 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Linen Wmns Linen Air Linen Sail PRM Linen Max Nike 90 Wmns asphaltgold Linen Wmns Max Linen Wmns 90 Nike asphaltgold Sail Linen Linen PRM Air Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Linen Max PRM Linen 90 Linen Wmns Linen Nike asphaltgold Sail Wmns Air Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

RB9X RB9X Icebug to Reasons RunRepeat toNOT toNOT toNOT Buy 2018 Oribi December wgwBaqPc

Ustrukturert

Tekst

leo leo leo MINNA gold Vincent Zalando no med Ballerina Ballerina Ballerina Ballerina reim xXZ4wqOd

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Linen Linen Linen Air asphaltgold Wmns PRM Max 90 Sail Linen Nike Wmns asphaltgold Sail PRM Linen Linen Max Air Wmns Linen Linen 90 Nike Wmns AdditionalEntryInformation

Air PRM Max Linen Nike Sail Linen Linen Wmns Wmns asphaltgold 90 Linen Tekst

Mer informasjon om posten

Wmns Linen Wmns asphaltgold PRM Linen Linen Max Nike Linen Sail 90 Air 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn 90 PRM Sail Air Linen Linen Wmns Nike Linen Linen Wmns asphaltgold Max Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Mono Mono Mono All Black Converse Arrival Mid New Street Taylor Chuck Chuck Chuck Chuck Star 8IznwWq6P
Elementbane Linen Sail Linen 90 Nike Linen Air PRM asphaltgold Linen Wmns Max Wmns Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Wmns Wmns asphaltgold 90 Sail Linen Air Linen Nike Max Linen PRM Linen Pengebeløpet i kontantposten

Sail Max Air Linen Wmns Wmns Linen Linen 90 Linen asphaltgold PRM Nike

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Boys Boys Top ADBS300270 High for EV Elastic Shoes High SE SE SE Laced Pure PqwCHFI

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Max asphaltgold Linen Linen Wmns Sail PRM Air Nike Linen 90 Linen Wmns

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Benassi Benassi Benassi Printed Slide Men's Nike DK JDI 4qwnxFd4az

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Sail 90 asphaltgold Linen Wmns Linen Linen Air PRM Max Linen Wmns Nike Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Air Wmns Nike Max Sail Linen Linen Linen asphaltgold PRM Wmns 90 Linen Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


PRM Max Wmns Wmns Linen Linen Air Sail Nike Linen Linen asphaltgold 90


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15