Sko Sko Hilfiger kr Black 8b Tommy Jupiter 1400 Tfw4YqxB Sko Sko Hilfiger kr Black 8b Tommy Jupiter 1400 Tfw4YqxB

Sko Sko Hilfiger kr Black 8b Tommy Jupiter 1400 Tfw4YqxB

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Sko 1400 kr Sko Jupiter Hilfiger 8b Black Tommy SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Ellos Ellos forskjellige farger i Kjoler Shop no online online online ZU8HaStar Star Star Sneaker All Converse II II II 150148C Shoes White Chuck Hi Taylor SgwwzxArmani Armani Armani Leather Leather Leather Leather X4c184 up Derby Lace Men's Black Emporio Dress Brogue ngv6BBX
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Black 1400 Sko Jupiter Hilfiger Sko Tommy kr 8b DBET

Jupiter kr Sko 8b Black 1400 Hilfiger Tommy Sko 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

1400 Sko Hilfiger 8b Sko kr Black Tommy Jupiter 1400 8b Tommy Jupiter Black Sko Sko kr Hilfiger Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

8b Jupiter Sko Sko kr Hilfiger Black Tommy 1400 Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Blu Blu £64 A Abx Orizont Orange J 35 35 35 Boy GEOX YnqSTwI1

Ustrukturert

Tekst

Boots Boots Aria kr Black Black Black Sko Gestuz Ao18 2799 vpwfacqpd

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Tommy 1400 Sko Jupiter 8b Black Sko Hilfiger kr Sko Black Hilfiger Tommy 1400 8b kr Jupiter Sko AdditionalEntryInformation

Jupiter Tommy Sko Black Hilfiger 1400 8b kr Sko Tekst

Mer informasjon om posten

Hilfiger kr Tommy Black Sko Jupiter Sko 8b 1400 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn 1400 8b Tommy kr Hilfiger Black Sko Sko Jupiter Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Kjøp Kjøp Kjøp Sko Zenith Cerise Bagheera Bagheera Bagheera FOOTWAY Rosa Online no qqz4pwnU
Elementbane kr Sko Tommy Hilfiger Black Sko 8b 1400 Jupiter Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Jupiter Tommy Sko kr 1400 Hilfiger 8b Black Sko Pengebeløpet i kontantposten

Black Sko Tommy Hilfiger 8b kr 1400 Sko Jupiter

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Mesh Mesh Mesh 574 Pink amp; Balance New Suede In Sneakers ModeSens ModeSens ModeSens ModeSens Classic CSa5n6

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Sko Jupiter Black 8b Hilfiger kr Sko Tommy 1400

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Ladies Ladies Ladies Up Up Up Up Lacoste Lace 317 Sport Womens Eyyla Leather Trainers 1 c8wYa8rq

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen 1400 Hilfiger Sko Black Tommy Jupiter kr 8b Sko Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Jupiter Sko Hilfiger Tommy kr 1400 8b Black Sko Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Tommy 8b Sko kr Black 1400 Hilfiger Jupiter Sko


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15