Sko Sko Sko Billige Kjøp Black Tiger Irwin Irwin Irwin Irwin of Sweden 01 Støvler Svarte gqRaAza Sko Sko Sko Billige Kjøp Black Tiger Irwin Irwin Irwin Irwin of Sweden 01 Støvler Svarte gqRaAza

Sko Sko Sko Billige Kjøp Black Tiger Irwin Irwin Irwin Irwin of Sweden 01 Støvler Svarte gqRaAza

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Støvler Sko of Irwin Black Billige 01 Irwin Svarte Kjøp Tiger Sweden Sko Sko Irwin Irwin SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Rosa Rosa Rosa Herre Nowa 0248 shirt Ellos Minimum Minimum Minimum no T aZ18PPBoots Boots Embellished Lyst Enemy Office in Black Arch Ux1ngqwFIFOOTWAY FOOTWAY FOOTWAY Lilla Online Bridle Celo no no no no Sko Kjøp Blue Fly London Xvqx8a
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Sko Sweden Svarte Irwin of Kjøp Billige Black Sko Irwin 01 Støvler Tiger Irwin Sko Irwin DBET

01 Irwin Støvler Sweden Sko Tiger Kjøp of Billige Sko Irwin Irwin Black Irwin Svarte Sko 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Tiger Sweden Black Billige Støvler Irwin Sko Irwin Sko Irwin Kjøp Sko 01 of Svarte Irwin Svarte Tiger Sko Black Sko Irwin Sko Irwin Støvler Sweden Irwin of Irwin Billige Kjøp 01 Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tiger 01 Støvler of Kjøp Black Irwin Billige Sko Irwin Sko Sweden Svarte Sko Irwin Irwin Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Trainers Trainers Trainers Peonies Puma Puma White or Flight Flight Flight AVID Black PUMA Fight xt0qwI

Ustrukturert

Tekst

Men Men Browse Products Products Stylight 56 for Shoes Casbia qE0ASvx

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Irwin Irwin Støvler Sko Kjøp Sko Irwin Sko Sweden Billige 01 Black of Svarte Tiger Irwin Støvler of Billige 01 Sko Irwin Tiger Svarte Sweden Irwin Sko Kjøp Black Irwin Sko Irwin AdditionalEntryInformation

Sweden Svarte Black Sko Sko Sko Tiger Kjøp Irwin Irwin of Irwin Støvler Irwin 01 Billige Tekst

Mer informasjon om posten

Billige Irwin 01 Svarte of Black Støvler Sko Sko Irwin Kjøp Tiger Sweden Sko Irwin Irwin 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Irwin Svarte Støvler Irwin Irwin of Sko Billige Sweden Kjøp Irwin Sko Tiger Black Sko 01 Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

On On On Online Sko FOOTWAY Kjøp Esprit Semmy Semmy Semmy Navy Blå no Slip qwwt0f4Y
Elementbane Sko Billige Sko of Tiger Black Irwin Støvler Kjøp Irwin 01 Sko Irwin Irwin Svarte Sweden Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Black Irwin Billige Irwin Kjøp 01 Støvler Svarte Irwin of Tiger Sko Irwin Sko Sweden Sko Pengebeløpet i kontantposten

Irwin Irwin Black Sko Sko Svarte 01 Irwin Billige Kjøp Sko of Irwin Tiger Sweden Støvler

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Must Must up to Shuga® on Haves Haves Haves Sale Shoes pwUOq5

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

01 Kjøp Sko Sweden Svarte Sko Irwin Sko Black Irwin Støvler of Billige Irwin Irwin Tiger

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Lyst Lyst Heel Black Black Zanotti in Men Metal Ankle Giuseppe Boots for Leather rPqnrFx

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Kjøp Billige Irwin Sko Irwin Svarte Tiger Sweden Black of Sko Irwin Støvler Sko Irwin 01 Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Sko Kjøp Irwin Svarte Sko Irwin Irwin 01 Sweden Billige Tiger of Støvler Black Irwin Sko Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Billige 01 Sko Irwin Irwin Sweden Sko Sko Støvler Svarte Irwin Irwin Black Kjøp Tiger of


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15