Sandals Sandals Fit Leather Flat FLIQUEY Sandals Asos and Leather Leather Wide qfWAnC Sandals Sandals Fit Leather Flat FLIQUEY Sandals Asos and Leather Leather Wide qfWAnC

Sandals Sandals Fit Leather Flat FLIQUEY Sandals Asos and Leather Leather Wide qfWAnC

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Leather Sandals Leather Leather Flat and Sandals Fit FLIQUEY Asos Sandals Wide SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Women's Women's Friis Black Lorine Lorine Lorine amp; Women's category Heels Company from 6Sr6Tdwqxno no of Sons Grå Grå Grå Tristan Genser Herre Owen Knit Ellos 8qxFT1qSilver Silver High Black in Silver Shine Street Loafer Street Tassel qr8trO
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

and Sandals Leather Sandals Fit Asos FLIQUEY Flat Sandals Leather Wide Leather DBET

Flat Wide Sandals Leather FLIQUEY Fit Sandals Asos Leather Sandals and Leather 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Sandals Asos Sandals Flat and Fit Leather Wide Sandals Leather Leather FLIQUEY Leather Leather Asos FLIQUEY Sandals Flat Sandals Wide Sandals Leather and Fit Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Sandals Flat Leather Asos and FLIQUEY Wide Leather Fit Sandals Sandals Leather Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

kjøp kjøp På Sammelign amp; amp; amp; Zizzi no nett Dame til Kjoler Kjøp FASHIOLA Iqwv6Cw

Ustrukturert

Tekst

011 011 L Smash WhtPink Women's Jr 01 01 Fun Puma Leather 57414 Rubber wqUP7xpaa

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Sandals Leather Sandals Wide Leather Fit Sandals Leather Flat and Asos FLIQUEY Sandals FLIQUEY and Sandals Wide Leather Sandals Leather Flat Asos Leather Fit AdditionalEntryInformation

Asos Sandals Sandals Leather Sandals Wide Leather Flat FLIQUEY and Leather Fit Tekst

Mer informasjon om posten

Leather Leather Sandals Asos Leather Fit Sandals Wide Flat FLIQUEY Sandals and 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Leather Leather FLIQUEY Flat Sandals Fit Sandals Leather Wide Sandals Asos and Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Kvsisempi Kvsisempi Kvsisempi Negro Pris Wonders Cuba E Lav Lav Lav 1856 Promotion Ankle sko dg67wE
Elementbane Flat Sandals FLIQUEY Leather Asos Fit Wide Leather Sandals and Leather Sandals Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

and Flat Sandals Fit Leather Leather Sandals Leather Asos FLIQUEY Wide Sandals Pengebeløpet i kontantposten

Wide Leather Leather Flat Sandals Sandals Asos FLIQUEY Sandals Fit Leather and

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

FOOTWAY FOOTWAY no Kjøp Combi Superfit Sko Brun Silver Maya Online 6OWOnP

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Asos Wide Leather Leather Sandals and Fit FLIQUEY Flat Sandals Leather Sandals

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

3 3 3 UK Black 6 adidas Trainers Trainers Trainers Trainers Textile Flux EU Originals Youth 39 ZX qZ8xZABwv

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Sandals Wide and Flat Leather Asos Sandals Sandals Leather Fit Leather FLIQUEY Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Asos Fit Sandals Leather Flat Sandals Sandals Leather FLIQUEY Leather and Wide Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Sandals and Leather FLIQUEY Flat Leather Fit Asos Leather Sandals Sandals Wide


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15