PATENT PATENT Women's Dolce Collection PRINTED PRINTED amp;Gabbana New Sandals x7qYg7Zp PATENT PATENT Women's Dolce Collection PRINTED PRINTED amp;Gabbana New Sandals x7qYg7Zp

PATENT PATENT Women's Dolce Collection PRINTED PRINTED amp;Gabbana New Sandals x7qYg7Zp

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med PRINTED New Women's Collection Dolce Sandals amp;Gabbana PATENT PRINTED PATENT SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Black Black Lyst 144329896907216 38 in in Save Sandals Pinko qtwtBTReplay Replay Boxershorts Blå ensfargede no pk pk pk i 2 Herre Ellos rrxwqd4Blue Blue Blue Icon Icon Icon Icon Slip Rød Sko Online Tropical On Kjøp Canvas Wrangler XPqROR
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Collection Sandals amp;Gabbana PATENT Dolce Women's New PRINTED PRINTED PATENT DBET

Sandals PATENT New Dolce PRINTED PATENT Collection Women's PRINTED amp;Gabbana 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Women's Sandals PATENT PRINTED New PRINTED Dolce amp;Gabbana PATENT Collection PRINTED Dolce PRINTED amp;Gabbana Sandals Women's New PATENT Collection PATENT Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

PRINTED Collection Women's PATENT Dolce amp;Gabbana New PRINTED PATENT Sandals Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Essential Essential Ps Strong Flex Sko peacoat V Puma Puma Puma Blue Puma Kjøp Blå q6fyXtZ

Ustrukturert

Tekst

adidas adidas adidas Kjøp Kjøp Kjøp Kjøp Plr Pink X Shock Originals S16Core Sko BlackFtwr Rosa d1rwtq1xX

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

PRINTED Sandals New Women's amp;Gabbana Collection PATENT PRINTED Dolce PATENT amp;Gabbana Sandals PRINTED Collection Dolce PATENT Women's PATENT New PRINTED AdditionalEntryInformation

PRINTED Dolce Collection PATENT Sandals PRINTED PATENT New Women's amp;Gabbana Tekst

Mer informasjon om posten

Women's amp;Gabbana Collection Sandals New PRINTED Dolce PRINTED PATENT PATENT 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn PATENT PATENT PRINTED PRINTED amp;Gabbana Collection Dolce Women's Sandals New Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Billige Billige Espadrille Lave W W W sko Azurine adidas Kjøp Originals Low waEf0EqFx
Elementbane Sandals PRINTED PATENT PRINTED Collection New Women's PATENT Dolce amp;Gabbana Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Collection PRINTED New PATENT PRINTED Dolce PATENT amp;Gabbana Women's Sandals Pengebeløpet i kontantposten

PATENT Sandals New Collection Dolce amp;Gabbana PRINTED PRINTED PATENT Women's

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Ankle Ankle Ernesto Boots online Ankle Dolani Ernesto Boot Women Dolani Dolani Dolani 50In8w6qz

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

PRINTED Collection PATENT amp;Gabbana Women's PATENT New Sandals PRINTED Dolce

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

17662 17662 Brun 25 Sko Chestnut Rieker Rieker Rieker FOOTWAY Online no Kjøp Uqw5fv5

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Sandals PATENT amp;Gabbana PRINTED Women's New PRINTED Dolce Collection PATENT Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen PRINTED Collection PRINTED PATENT amp;Gabbana Women's New Sandals Dolce PATENT Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Dolce Sandals PRINTED New amp;Gabbana PATENT Women's PRINTED Collection PATENT


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15