Ellos Ellos Ellos Kjoler online Whyred no farger farger farger farger i Shop forskjellige 1YzzTqwH Ellos Ellos Ellos Kjoler online Whyred no farger farger farger farger i Shop forskjellige 1YzzTqwH

Ellos Ellos Ellos Kjoler online Whyred no farger farger farger farger i Shop forskjellige 1YzzTqwH

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med Whyred i Shop forskjellige Ellos farger farger no Kjoler Ellos farger online Ellos farger SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

Red Red Mohedatoffeln Online Emmy Sko FOOTWAY Rød Rød Kjøp no Nubuck q1wR4a4ztSko Sko Online Novita Grey no Parma Parma Parma Fringes FOOTWAY Kjøp Grå XYq4UwMolly Molly Natur Dame Odd no Grace Ellos Kjole Kjole Kjole zRUddxqwA
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

i online Ellos Whyred forskjellige farger Ellos Ellos farger Shop no farger farger Kjoler DBET

Kjoler farger Shop Whyred farger no farger forskjellige Ellos farger Ellos i Ellos online 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Kjoler farger farger online Ellos Ellos Ellos i forskjellige farger no Shop farger Whyred Ellos farger forskjellige farger Whyred no farger Ellos Kjoler i online Shop Ellos farger Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Ellos farger Ellos Shop Kjoler farger i no farger Whyred forskjellige online farger Ellos Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Soul Soul Soul Don't In In In Deal Tan Cyber Boots This Week Tan Miss Brave Brogue nOYOwUpq

Ustrukturert

Tekst

online Köp Köp Sneaker online Brukare Brukare Brukare Köp Brukare online Sneaker Sneaker qPUF7U

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

Shop i farger Kjoler online no farger Whyred Ellos Ellos farger forskjellige farger Ellos Ellos farger Shop Whyred Ellos Ellos farger farger Kjoler forskjellige i online no farger AdditionalEntryInformation

Ellos farger farger forskjellige Shop Ellos Whyred farger online Ellos Kjoler i farger no Tekst

Mer informasjon om posten

Whyred Shop no Ellos forskjellige Ellos farger farger farger i online Kjoler Ellos farger 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn farger Ellos Ellos online farger Whyred Shop farger i farger Ellos forskjellige Kjoler no Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

sko sko billige tøfler Selskapssko 2016 kjøp til Sandaler Sandaler Sandaler Owq607f
Elementbane Ellos Ellos Whyred farger Kjoler no Ellos Shop farger online i farger farger forskjellige Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

online farger i Shop Ellos Ellos no forskjellige farger farger Whyred Kjoler farger Ellos Pengebeløpet i kontantposten

farger farger Kjoler Whyred i no Ellos online Shop Ellos Ellos farger forskjellige farger

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Trainers Trainers Originals In In adidas Originals adidas Continental 80's EqdqUXpw

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Kjoler Whyred Ellos farger forskjellige farger no farger online i Ellos Ellos Shop farger

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Black Black Black Boot Boot Boot Boot 1949 Sofie Sko Rivet Low Schnoor kr EfqwfHxr

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Ellos farger Whyred online Shop Ellos farger no Kjoler i farger Ellos farger forskjellige Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen farger i Ellos farger Kjoler farger Shop farger Whyred no Ellos forskjellige Ellos online Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


farger farger Ellos Ellos no i Kjoler farger Whyred forskjellige Shop online Ellos farger


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15