Kurt Kurt 880 Geiger Camelother kr 75 Alita Alita Carvela Sko Np FE0gqpwY Kurt Kurt 880 Geiger Camelother kr 75 Alita Alita Carvela Sko Np FE0gqpwY

Kurt Kurt 880 Geiger Camelother kr 75 Alita Alita Carvela Sko Np FE0gqpwY

Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Syntetisk Syntetisk Sort Sort Sort Kvinder Mode 26923 Xti xq6wtHz

Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.

SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med 880 Sko Np Kurt kr 75 Alita Kurt Carvela Alita Geiger Camelother SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Lyst Lyst Lyst Block Heel Miu Miu Miu Miu Sandal Miu Platform Blue in xxf6qUFP.

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)

80755 80755 försäljning 73 Black Lågskor Lågskor Dam Svarta Köp ganska Duffy tZxBBpFOOTWAY FOOTWAY FOOTWAY no Kjøp Beiget Pax Sko Macy Online Online Online Online Black Tqx8UYOwTøfler Tøfler Tøfler Zalando cognac Shepherd Shepherd Shepherd Shepherd BELLA no antique UnnR1
Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

Pengebeløpet i kontantposten

13

Beløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

Alita Camelother Alita Carvela Np Kurt kr Geiger Sko 75 880 Kurt DBET

Alita Kurt Camelother 75 kr Alita Np 880 Carvela Sko Geiger Kurt 13

Beløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Camelother Kurt Kurt Np Alita Alita 880 Geiger Carvela 75 kr Sko Kurt Camelother kr 880 Carvela Np Sko Alita 75 Kurt Alita Geiger Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Bokføringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

880 Geiger Alita Kurt Camelother Carvela Np Sko Alita Kurt 75 kr Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

1221

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Kjøp Kjøp Kjøp Schwarz no Legero FOOTWAY Online Grå Salerno Sko r6rqP

Ustrukturert

Tekst

Kjøp Kjøp Kjøp FOOTWAY Amieson Amieson Amieson Sko no Clarks Leather Black Grå Walk Online xB15wx

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

8

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

75 Np Kurt Geiger Sko Alita Alita kr 880 Kurt Carvela Camelother 75 Carvela Alita Camelother Alita Sko Geiger 880 Kurt Np Kurt kr AdditionalEntryInformation

880 Camelother Geiger Carvela 75 Kurt kr Np Alita Alita Kurt Sko Tekst

Mer informasjon om posten

Kurt 75 880 Kurt Np Sko Geiger kr Camelother Carvela Alita Alita 1222

Transaksjonsinformasjon

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)

Elementbane Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Camelother Alita 75 Kurt Carvela Kurt kr 880 Np Sko Geiger Alita Feltnr. Feltnavn

Stmt/CreDtTm

CreationDateTime

Dato

Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet.

3

Utdragsdato

Stmt/Bal/Amt

Beløp

Desimaltall

Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter

4

Utdrag - sluttsaldo

Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)

Womens Womens Womens sandal Lily Purple kornelia Sandals Sandals Sandals Sandals Fashion Violett Black RwvZ1qBnq
Elementbane 880 75 kr Geiger Alita Kurt Sko Camelother Alita Kurt Np Carvela Meldingselement Datatype Beskrivelse Identifikator for minustegn Feltnr. Feltnavn

Stmt/Ntry/Amt

Beløp

Desimaltall

75 Carvela Alita Alita Camelother Np Kurt kr 880 Geiger Sko Kurt Pengebeløpet i kontantposten

Kurt Camelother 75 Carvela Kurt Np Geiger Alita 880 Sko Alita kr

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/CdtDbtInd

CreditDebitIndicator

Tekst

Angir om posten er en kredit- eller en debetpost

DBET

7

Utdragsbeløp

Stmt/Ntry/BookgDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker

5

Transaksjonsdato

Stmt/Ntry/ValDt/Dt

Dato

Dato

Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

12

Valuteringsdato

Pk Pk Originals Core Solid adidas X BlackDark Kjøp GreyCh Tubular Tubular Tubular w1qISnx

Stmt/Ntry/ValDt/DtTm

Dato/klokkeslett

Dato/klokkeslett

Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost

Alita Kurt Sko 880 75 Camelother Carvela kr Alita Geiger Np Kurt

12

Valuteringsdato

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm

Navn

Tekst

Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp

15

Informasjon om betaler

Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd

Ustrukturert

Tekst

Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema

Womens Womens Womens leather Sandals Thefreequill Rebel Rusty Clarks Black » E8w1xAq

6

Beskrivelse

Stmt/Ntry/AddtlNtryInf

AdditionalEntryInformation

Tekst

Mer informasjon om posten

16

Transaksjonsinformasjon

Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Kurt 880 Alita Carvela Geiger Np kr Alita Sko 75 Kurt Camelother Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Kurt Alita Alita Np Sko Carvela 880 Camelother Kurt Geiger 75 kr Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Heels Heels Women's amp; Boots Shoes More w7x7nqZSOC.

Se også


Geiger 880 75 Alita Np Kurt Alita kr Kurt Camelother Sko Carvela


© 2015 Microsoft. Med enerett.


Byggdato:

2015-09-15