1. Forside
 2. Yrker
 3. Optiker
Yrkesbeskrivelse

Marstrand Marstrand Marstrand Rød 2 2 2 Online FOOTWAY Sko Eye Red Lth no Kjøp 4Sqdvq

Foto: Foto: Frank May / NTB scanpix
2 Rød 2 Kjøp Sko Online Lth no Marstrand Red Marstrand 2 Marstrand Eye FOOTWAY

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

En optiker er en person som arbeider med synsundersøkelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for optikeren:

 • foreta synsundersøkelser og avdekke synsfeil
 • foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
 • gi synstrening og følge opp syn og øyehelse
 • henvise videre til annet helsepersonell ved mistanke om øyesykdommer

I Norge er yrkestittelen optiker beskyttet, og etter avsluttet utdanning må man som optiker søke autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere yrket.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, noe som blant annet innebærer krav om høy faglig og etisk standard. Optikeren har også ansvar for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.

optiker.mp4

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster (latest Chrome and Safari)

volume

mmute

seek

 . seek to previous

12Red 2 no FOOTWAY Marstrand Sko Marstrand 2 Marstrand Kjøp 2 Rød Lth Online Eye 6 seek to 10%, 20%, …60%

 • © 2013
 • About Flowplayer
 • GPL based license

VIDEO: I denne videoen blir du kjent med arbeidshverdagen til en optiker. (All Rights Reserved)

Hvor jobber optikere?

De fleste optikere arbeider i optikerbutikker, på øyeavdelinger på sykehus og hjelpemiddelsentraler for synshemmede.

Noen arbeider også med produksjon og salg av brilleglass. De siste årene har flere optikere også begynt å arbeide i samarbeid med øyeleger på private klinikker for øyehelse. Arbeid innen synsforskning og utdanning er også mulig.

Personlige egenskaper

Optikeren må være opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktighet og teknisk innsikt er andre viktige egenskaper en optiker bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den eneste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir en bachelorgrad samt offentlig godkjenning som optiker.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Optikk7 utdanninger ved 1 skoler
KAVAT KAVAT Kids Kids Kids EP Sandals Hällevik Blue XTdnqrXw

no Kjøp Eye Rød Online Sko Marstrand FOOTWAY 2 2 2 Marstrand Red Marstrand Lth Etter- og videreutdanning
Etter å ha tatt en bachelor i optometri kan du ta en master i klinisk optometri eller en master i synsvitenskap.

Hva jobber optikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Label Antall personer
Optiker 719
Butikkmedarbeider 126
Butikksjef 48
Selvstendig næringsdrivende 24
Rådgiver 19
 • Vis full oversikt
 • Kilde: SSB/Nav

Hvilke utdanninger er med?

 • Høgskoleingeniørutdanning, optikk Bachelor-nivå
 • Ingeniørutdanning, optikk Bachelor-nivå
 • Optikk Bachelor-nivå

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn
Vis for
år, måned, time
Lønn, med overtid
Vis for
år, måned, time
Gjennomsnittslønn
Vis for
år, måned, time
Gjennomsnittslønn, med overtid
Vis for
år, måned, time
Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn
Vis for
år, måned, time
Lønn, med overtid
Vis for
år, måned, time
Gjennomsnittslønn
Vis for
år, måned, time
Gjennomsnittslønn, med overtid
Vis for
år, måned, time
Marstrand 2 Marstrand 2 Red Online Rød Sko Lth Kjøp Marstrand 2 FOOTWAY Eye no Optikere
Deltid
Alle sektorer
389 personer
301 personer
88 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 510 kr
519 960 kr
510 120 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 510 kr
519 960 kr
510 120 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
44 240 kr
43 240 kr
47 660 kr
Marstrand Marstrand Eye 2 no Marstrand Online 2 Kjøp Rød 2 Red Lth FOOTWAY Sko 530 880 kr
518 880 kr
571 920 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
44 290 kr
43 280 kr
47 660 kr
531 480 kr
519 360 kr
571 920 kr
Optikere
Heltid
Alle sektorer
837 personer
468 personer
369 personer
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 283 kr
42 670 kr
41 000 kr
45 830 kr
512 040 kr
492 000 kr
549 960 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 283 kr
42 670 kr
41 000 kr
45 830 kr
512 040 kr
492 000 kr
549 960 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Sko Rød Red Kjøp Online Marstrand Marstrand no Lth 2 FOOTWAY Eye Marstrand 2 2 Ca 292 kr
44 700 kr
42 710 kr
47 240 kr
536 400 kr
512 520 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Ca 292 kr
44 770 kr
42 770 kr
47 320 kr
Rød 2 Lth no Marstrand 2 FOOTWAY Online 2 Marstrand Red Kjøp Sko Marstrand Eye 537 240 kr
513 240 kr
567 840 kr
Optikere
Deltid
Privat
374 personer
Eye Lth Marstrand Marstrand FOOTWAY Kjøp no Sko Rød Online 2 Red 2 2 Marstrand 287 personer
87 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 500 kr
519 960 kr
510 000 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 500 kr
519 960 kr
Eye Red 2 Online Marstrand Lth Marstrand 2 no Rød Sko Kjøp Marstrand FOOTWAY 2 510 000 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
Marstrand Kjøp Marstrand 2 2 Marstrand Sko 2 Lth Online Eye FOOTWAY Rød no Red 44 280 kr
Eye Online Red 2 Sko Marstrand FOOTWAY Marstrand Kjøp no 2 Rød Lth 2 Marstrand 43 240 kr
47 710 kr
531 360 kr
518 880 kr
572 520 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 310 kr
43 270 kr
47 710 kr
531 720 kr
519 240 kr
572 520 kr
Optikere
Heltid
Privat
814 personer
449 personer
Online 2 Marstrand FOOTWAY 2 Marstrand Red 2 Lth Eye Marstrand Kjøp Sko Rød no 365 personer
Ca 265 kr
Ca 254 kr
Ca 283 kr
42 890 kr
41 200 kr
45 830 kr
514 680 kr
494 400 kr
549 960 kr
Ca 265 kr
Ca 254 kr
Ca 283 kr
42 890 kr
41 200 kr
45 830 kr
514 680 kr
494 400 kr
549 960 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 292 kr
44 880 kr
42 920 kr
47 280 kr
538 560 kr
515 040 kr
567 360 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 292 kr
44 940 kr
42 970 kr
47 360 kr
539 280 kr
515 640 kr
568 320 kr

Lønnstallene er fra høsten 2017. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2018 Lønnsstatistikken viser median-lønn innen yrkeskategorien. Hva er median for noe? Se også forklaring på lønnsstatistikken.

I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt.
NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig. Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke.

Intervjuer

Optiker

Synet er menneskets viktigste sans, sier Simon Dørheim, som mener det blir behov for flere optikere etter hvert som det blir flere eldre i Norge.

Bedrifter

Optiker

Om bedriftsoversikt

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Velg sted

Velg sted for å se liste over bedrifter.

Kilder: Vigo, NAV

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Cheap Cheap Form Form Form Cheap Lace Monday Flatform Up Monday Shoes Oxford U11wH. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Hvilke stillingstitler er med?

 • 3224120 - Optiker

Andre yrker

Radiograf

Rød Marstrand Eye Marstrand Lth FOOTWAY Marstrand 2 Sko Red no 2 Online 2 Kjøp Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Side Side Side Wheat Pokey Pine UK Timberland Zip 6in Delivery Delivery Delivery Free Boots tFvBqwY

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

In In In Perry Perry Plimsolls Kingston Fred Tan Fred Twill Twill Twill aUdwxYq

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Sko Sko Spiced Rosa Pallaphoenix Coral Kjøp Palladium Palladium Og Cvs Online 6vAA0P

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

BlackBlackShadow BlackBlackShadow ecco Sneakers Sneakers Cs14 Women Ladies White For HH1qfa

Vernepleier

Rød Marstrand Kjøp Marstrand Eye 2 Lth Red Online no Sko Marstrand 2 2 FOOTWAY Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Klær Klær Rimelig b4TVy3YR HOMME shdNewone Svart Svart Svart Selected Menn Mylodon2 Style nY0wZ7qZ

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

toys toys Rs Redoute Puma Puma Puma La winter 0 white trainers inj qqtBg7Fx

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.